DE THERAPEUT

Drs. Simon van den Heuvel (Master of Science) studeerde pedagogiek, orthopedagogiek en sociale wetenschappen in Amsterdam en Utrecht. 

Behaalde de diploma's Regressie-, Hypno- en Reïncarnatietherapie aan het Atma Instituut en het Tasso Instituut. 
Volgde de training tot Zielsregressietherapeut bij Zonnebloom. Enzovoort.....

Heeft een rijke ervaring in onderwijs, zorg, management, behandeling, coaching en therapie. 
Regressietherapeut sinds 1997. Is Life-Coach bij Tasso Life-Coaching.

Lid van de volgende beroepsverenigingen:
- EARTH:  European Association of Regression Therapists
- NVRT: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten
- NBVH: Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten
- RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 

Wil liever niet zichzelf of anderen voor de mal houden; staat open voor bijna alles maar heeft en houdt een kritische instelling. Heeft ervaren dat veel wat bewezen of vanzelfsprekend lijkt toch weer anders is en daarna weer anders.

Vindt inmiddels de manier waarop de westerse wetenschap alle energetische en geestelijke processen krampachtig probeert terug te brengen tot bijvoorbeeld chemische processen wat vermakelijk worden: Alsof het ei wèl bestaat maar de kip niet. Het geheel is meer dan de optelling van de delen waaruit iets bestaat.

Zag vanuit zijn functie mensen jarenlang pillen slikken of eindeloze gesprekken voeren terwijl er simpelweg sprake was van een verwerkingsprobleem. Ging voor hen op zoek naar een therapie die minder een beroep deed op het verstand (waar het probleem niet zat) maar die rechtstreeks naar de kern, naar het gevoel ging.


HET TARIEF

Het tarief is € 60,- per uur met een maximum van € 90,- per sessie. Betaling contant. Je krijgt een nota voor als je verzekerd bent. Voor een consult of sessie kun je het beste een ochtend of middag reserveren. Dat doe ik ook. De ochtendsessie begint meestal om 10.30 uur, de middagsessie om 13.30 uur.

Vaak zijn we samen twee uur aan het werk. Een enkele keer is één sessie voldoende, vaak zijn dat drie sessies, zes of meer rond het zelfde probleem komt minder voor.  

Veel verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) deze therapie. Unive bijvoorbeeld werkt met geselecteerde therapeuten. Praktijk van den Heuvel behoort daartoe. 

Hoewel we primair werken met regressietherapie biedt mijn registratie bij de NBVH als Erkend Register Hypnotherapeut je de gunstigste vergoeding. De site van de NBVH geeft hiervan een overzicht (zie de link in de rechter kolom).
Ik ben aangesloten bij de RBCZ Licentienummer 403136B
 en heb via VEKTIS de volgende AGB-code: Praktijk: 9054986, Therapeut: 90046360

Bank: NL75 INGB 0682 3882 38
KvK-nummer 57556865

Lezingen, workshops, demo's, enzovoort, op basis van Non-Profit. Zeg maar: Ongeveer gratis. Waarom? Omdat ik iedereen graag laat kennismaken met deze krachtige therapie.