Regressietherapie, Reïncarnatietherapie, Relatietherapie, Hypnotherapie, EMDR, Zielsregressie, (Life)-Coaching, Therapeutic Touch, Yoga.
drs. Simon van den Heuvel
Hypnotherapie

HypnotherapieDe mens onderscheidt zich van de meeste dieren door bewustzijn. Toch wordt het overgrote deel van wat we doen en laten aangestuurd door ons onbewuste deel. 

Een voorbeeld.Tijdens je eerste rijles deed je het autorijden bewust. Gelukkig met een lesauto met dubbele pedalen, want erg op de weg letten kon je er niet meer bij hebben. Hoe meer je door gewoonte en ervaring op de automatische piloot ging doen, hoe dichter je komt bij het moment dat een waarschuwingsbord je moet vertellen dat je niet tegelijk de auto moet bedienen, op het verkeer letten, je verbazing uiten over het gedrag van andere weggebruikers en je mail lezen of wordfeuten. En dat bord lezen. En wie is de automatische piloot? Precies……het onbewuste. 

Als je dus doet of denkt of voelt waarvan je je achteraf afvraagt: waarom doe of denk of voel ik dat nou toch weer…..dat wil ik helemaal niet…..dan kunnen we veel lange gesprekken voeren. Maar daar trekt jouw onbewuste zich weinig van aan. 

Jouw onbewuste is een machtig deel. Dat heeft vaak het stuur in handen en als je bewust bezig bent kan het je zomaar opeens het stuur uit handen nemen. En het heeft een geweldig geheugen.

Het maakt een overlever van je. Hee……een hongerige beer……effe denke, wat zal ik doen…..te laat….toch jammer. Nee hoor, je staat al stokstijf zodat hij je misschien niet ziet, of je bent als een pijl uit een boog gevlucht, of je hebt hem met een wapen aangevallen. En achteraf realiseer je je dat je goed gereageerd hebt. Is dit niet fantastisch?  

Niet altijd. Die stoot adrenaline heb je echt niet nodig om in de auto bij te sturen als je schrikt. En als je moeilijkheden hebt hoef je echt je schouder- en nekspieren niet aan te spannen. En als je je zorgen maakt hoef je echt je darmwerking niet te veranderen. En als je het gevoel hebt dat je iets mist hoef je niet de koelkast te plunderen. Angsten, ongewenste gewoonten en gedrag, we doen of laten zo veel zonder dat we dat bewust willen en bewust sturen. 

Het onbewuste van de mens heeft zich in miljoenen jaren ontwikkeld. Die laatste paar duizend jaar waarin de mensenwereld volledig veranderde zijn nog niet echt geïntegreerd. En wat jouw onbewuste als kind oppikte kan nu in de weg zitten. Nog een voorbeeld. Je bent een jaar of zes en je bent jarig. Er is visite. Je wil zelf de limonade naar je vriendjes brengen.  Moeder drukt je op het hart het dienblad recht te houden. Je loopt voorzichtig met een dienblad vol glazen fris de kamer in, zorgvuldig lettend op het rechthouden van het blad. Maar niet op het been van oom Henk. Kledderum….alles op de grond. Terwijl je grote schrik voelt en het gezelschap ziet lachen hoor je je moeder roepen: ik heb je nog zo gewaarschuwd, je kan ook niks! Oeps…door de schrik was je in een soort trance…..rechtstreeks naar het onbewuste….. Onbewuste conclusie: altijd gehoor geven aan waarschuwingen of wat daar op lijkt…..en ik kan niks. Faalangst, anderen steeds naar de ogen kijken, geen zelfvertrouwen, enz….opgelopen in een seconde. En ook  steeds een druppeltje op dezelfde plek maakt op den duur ook een gat in een steen. 

Wat in het onbewuste ligt opgeslagen ontwikkel je het beste verder door een therapie die met het onbewuste werkt.  Dat is hypnotherapie en regressietherapie. Bij hypnotherapie helpen we de cliënt aan het begin van de sessie om tot een hersenactiviteit te komen waarin het bewust denken op een lager pitje staat en er ruimte is voor contact met je onbewuste. De hypnotische inductie. Magie? Misschien. Maar dan magie waarover ieder mens blijkbaar beschikt. 

Hypnotherapie wordt wereldwijd als Evidence-Based (wetenschappelijk erkend) -Therapie toegepast door een sterk groeiend aantal artsen, tandartsen, pijnspecialisten, oncologen, psychiaters, psychotherapeuten, enz. Als Erkend Hypnotherapeut van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ontvangt je een optimale vergoeding door de verzekeraar.